Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

w czasie wolnym

  Wolny czas przed lub po lekcjach młodzież mieszkająca w internacie szkolnym ma możliwość spędzać na specjalnie dla nich organizowanych zajęciach przez wychowawców ośrodka czy pedagoga szkolnego m. in. zajęcia strzeleckie. Od kilku lat, pod opieką wychowawców organizowane są wycieczki turystyczne. Nie sposób nie wspomnieć o ochotnikach honorowych dawców krwi, którzy co roku są doceniani wieloma dyplomami i wyróżnieniami za swoją działalność. Mamy nadzieję, że przedstawione informacje przekonają wielu uczniów do wyboru właśnie naszej szkoły do dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności.

W Zespole Szkól:

  • Nauczyciele wprowadzą uczniów w świat wiedzy, wdrażając do samodzielności, pomogą w decyzji dotyczącej dalszej działalności i przygotowującej do udziału w życiu społecznym.
  • Uczniowie zdobędą umiejętności uczenia się pracy zespołowej, właściwej komunikacji, rozwiązywania problemów i sprawnego posługiwania się komputerem.
  • Zachowana będzie właściwa proporcja miedzy wiedzą, umiejętnościami i wychowaniem.
  • Zdobędziesz atrakcyjny zawód.