Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Oferta edukacyjna

Wzór podania do szkoły

7 i 8 klasa Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

z przyuczeniem do zawodów:

  • kucharz
  • fryzjer
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Branżowa Szkoła I Stopnia

Kamieniarz

Absolutna nowość. Jesteśmy jedyną w okolicy szkołą chcącą kształcić młodzież w tym odradzającym się po wielu latach zawodzie. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom współczesnego rynku pracy i nawiązując do lokalnych tradycji kamieniarskich, oferujemy naszym uczniom możliwość zapoznania się z metodami ręcznej oraz mechanicznej obróbki kamienia. Budowy murów, schodów, gzymsów. Tworzenia form małej architektury takich jak fontanny ogrodowe, pilastry i attyki. Układania bruków kamiennych, wytwarzania elementów łupanych oraz wielu innych robót związanych z kamieniem od montażu aż po jego renowację.

Kucharz

W toku nauki uczeń nabywa umiejętności pozwalających mu sprawnie funkcjonować w nieustannie rozwijającej się branży jaką jest gastronomia. W profesjonalny sposób zostaje zapoznany zarówno z teoretycznymi jak i praktycznymi aspektami pracy kucharza. Absolwenci tego kierunku są kompleksowo przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej ale również do świadczenia usług z zakresu gastronomii

.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Budownictwo jest kolejną, ciągle rozwijającą się gałęzią gospodarki. Profesjonalne przygotowanie do samodzielnego wykonywania prac: malarskich, tapeciarskich, okładzinowych czy posadzkarskich umożliwia absolwentowi tego kierunku sprawne funkcjonowanie w tak prężnej dziedzinie przemysłu jaką jest budownictwo

Fryzjer

Czyli sprzedawca usług z zakresu pielęgnacji, strzyżenia oraz formowania włosów, to zawód stawiający przed jego absolwentami coraz to nowe wymagania. Dziś są to nie tylko zabiegi fryzjerski ale także profesjonalne doradztwo z zakresu wizażu oraz stylizacji fryzur. Uczniowie naszej szkoły posiądą umiejętności pozwalające im sprawnie i profesjonalnie pracowań nawet z najbardziej wymagającymi klientami.


  Uczniowie, uczestnicy OHP odbywający naukę, mieszkają w internacie przy OSiW (pokoje dwuosobowe, stołówka, świetlica), są zatrudniani jako pracownicy młodociani. Podczas jej trwania uczeń otrzymuje wynagrodzenie w wysokości: w gimnazjum - 4% średniej krajowej, w zasadniczej szkole zawodowej 4% średniej krajowej w I roku nauki, 5% w II roku nauki, 6% w III roku nauki. Wyżywienie i zakwaterowanie w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP jest nieodpłatne.

  Wizerunek szkoły to nie tylko nowoczesne zaplecze techniczne, ale przede wszystkim wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska i administracyjna. Młodzież zawsze może liczyć na pomoc ze strony dyrekcji, nauczycieli i wychowawców. Pod ich opieką uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań i organizacjach uczniowskich.

W Zespole Szkół:

  • Nauczyciele wprowadzą uczniów w świat wiedzy, wdrażając do samodzielności, pomogą w decyzji dotyczącej dalszej działalności i przygotują do udziału w życiu społecznym.
  • Uczniowie zdobędą umiejętności uczenia się pracy zespołowej, właściwej komunikacji, rozwiązywania problemów i sprawnego posługiwania się komputerem.
  • Zachowana będzie właściwa proporcja między wiedzą, umiejętnościami i wychowaniem.
  • Zdobędziesz atrakcyjny zawód.

Przyjdź do Nas warto zdobyć zawó