Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

O szkole

 

 

 

 Uczniowie, uczestnicy OHP odbywający naukę mieszkają w internacie przy OSiW (pokoje dwuosobowe, stołówka, świetlica) są zatrudniani jako pracownicy młodociani. Podczas jej trwania uczeń otrzymuje wynagrodzenie w wysokości: 4% średniej krajowej w I roku nauki, 5% w II roku nauki, 6% w III roku nauki. Wyżywienie i zakwaterowanie w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP jest nieodpłatne.


 Szkoła stanowi zespół szkół, w którym młodzież ma możliwość zdobycia różnych zawodów. Położona jest blisko głównej drogi na Iwonicz Zdrój, co zapewnia łatwy dojazd. Przemiany społeczno-gospodarcze spowodowały szereg nowych rozwiązań zarówno w zawodach jak i formach kształcenia. W zespole szkół kształci się młodzież na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej zasadniczej szkoły zawodowej. Kształcenie zawodowe dostosowane jest do potrzeb rynku w regionie. Specjalizujemy się w branży gastronomicznej, modelingu, usługach fryzjerskich i technologii robót wykończeniowych. Uczniowie, którzy wybiorą szkołę podstawową mogą w przyszłości kontynuować naukę w szkole zawodowej.