Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Nasza szkoła po reformie

 W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi przyszłości funkcjonowania Zespołu Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP, w świetle wchodzącej w życie reformy systemu oświaty, informujemy że:

  1. Od roku szkolnego 2017/2018 nastąpi systematyczne wygaszania Gimnazjum dla Dorosłych, którego miejsce zajmie, kształcąca w systemie dwuletnim Szkoła Podstawowa dla Dorosłych. W związku z powyższym, uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy II gimnazjum STAJE SIĘ uczniem klasy 7 Szkoły Podstawowej
  2. W miejsce gimnazjum powstanie Szkoła Podstawowa dla Dorosłych kształcąca w dwuletnim systemie: 7 i 8 klasa. Uczeń kontynuujący naukę w tego typu szkole, musi mieć ukończone 15 lat, a realizował będzie program szkoły podstawowej, rozszerzony o zajęcia przysposabiające do zawodu.
  3. W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół prowadził będzie nabór do następujących klas:
  • 7 klasa Szkoły Podstawowej dla Dorosłych (od 15-tego roku życia) 
  • 1 klasa Szkoły Branżowej pierwszego stopnia

Uczniowie kontynuować naukę będą mogli w:

  • 2 i 3 klasie Gimnazjum dla Dorosłych 
  • 2 i 3 klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej (kucharz i monter)

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt ze szkołą: 13 42 502 67