Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Nasza kadra

Kadra szkoły:
 Wizerunek szkoły to nie tylko nowoczesne zaplecze techniczne, ale przede wszystkim wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska i administracyjna. Młodzież zawsze może liczyć na pomoc ze strony wychowawcy, nauczycieli i dyrekcji. Pod ich opieką, uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań i organizacjach uczniowskich.

 

mgr Bogusław Michalski - dyrektor
dr inż. Alina Basak - podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 
ks.mgr Michał Bester - religia
mgr Ksenia Buczek - wychowanie do życia w rodzinie
mgr Agnieszka Budzyńska - historia, wos
mgr Anna Foremny - matematyka
mgr Magdalena Gdula - pedagog
mgr Agnieszka Gościńska - logopeda
mgr Lidia Jakieła - doradztwo zawodowe
mgr inż. Danuta Maciejewska - chemia
mgr Katarzyna Marosz-Majewska - język angielski
mgr Monika Müller - język angielski
mgr Michał Nycz - wychowanie fizyczne
mgr Tomasz Prajsnar - przedmioty zawodowe budowlane
mgr Małgorzata Wawro - przedmioty zawodowe gastronomiczne
mgr inż. Marcin Węgrzyn - fizyka
mgr Jolanta Wojtowicz - język polski