Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Nasza kadra

Kadra szkoły:
 Wizerunek szkoły to nie tylko nowoczesne zaplecze techniczne, ale przede wszystkim wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska i administracyjna. Młodzież zawsze może liczyć na pomoc ze strony wychowawcy, nauczycieli i dyrekcji. Pod ich opieką, uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań i organizacjach uczniowskich.

 

mgr Monika Müller - dyrektor, język angielski
mgr Martyna Boczar - wychowanie fizyczne
mgr Agnieszka Budzyńska - historia, wos
mgr Laura Gużkowska - geografia
mgr Piotr Jakubowicz - informatyka
mgr Patrycja Józefowicz - biologia, chemia
ks.mgr Michał Bester - religia
mgr Michał Nycz - wychowanie fizyczne
mgr Barbara Pelczar - pedagog, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Tomasz Prajsnar - przedmioty zawodowe
mgr Adam Śliwka - matematyka
mgr Małgorzata Wawro - przedmioty gastronomiczne
mgr Marzena Węgrzyn - język polski
mgr Ewa Wszołek - fizyka