Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Nasza baza

W ciągu ostatnich lat działalności szkoły zmieniała się i doskonaliła baza szkoły. Obecnie to 10 przestronnych sal lekcyjnych wyposażonych w pomoce naukowe niezbędne do kształcenia i doskonalenia. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nauczyciele dyżurują podczas przerw a także przed i po zajęciach wspomagani przez system monitoringu. Sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt audiowizualny i komputerowy. Pracownia komputerowa istniejąca w szkole jest nowocześnie i ciągle udoskonalana. Z pracowni tych korzysta młodzież zarówno podczas lekcji jak i w czasie wolnym. Przykładem rozwoju myśli technicznej jest tworzenie wzorcowo wyposażonej pracowni gastronomicznej oraz klasopracowni robót wykończeniowych. Szkoła ponadto zapewnia uczniom wszystkie podręczniki.