Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Aktualności

Spotkaniu profilaktyczne dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich

 28 listopada 2016 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym dotyczącym odpowiedzialności prawnej nieletnich. Zajęcia przeprowadzili Panowie Policjanci – Jerzy Barcentewicz oraz Marcin Krówka. W czasie prelekcji poruszyli problematykę związaną z odpowiedzialnością karną nieletnich, kradzieżami, zjawiskiem przemocy, cyberprzemocy, używkami. Zwrócili uwagę na sytuacje, w których najczęściej może dochodzić lub dochodzi do łamania prawa, a także na to, jak zachować się, aby zmniejszyć ryzyko stania się ofiarą przestępstwa.

Policjanci uczulali uczniów na współodpowiedzialność w przypadku popełnienia czynu karalnego i przestrzegali przed zagrożeniami płynącymi z doświadczeń z narkotykami i dopalaczami. Młodzież dowiedziała się o konsekwencjach prawnych negatywnych zachowań, przybliżone zostały im także środki wychowawcze stosowane przez Sąd Rodzinny i Nieletnich. 
 Poprzez udział w zajęciach uczniowie uświadomili sobie jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa oraz kiedy ponoszą odpowiedzialność prawną.