Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Aktualności

„Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie”

 Dbając o wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i poszanowania historii, nasza szkoła wspólnie ze Związkiem Sybiraków oddział w Krośnie, wprowadziła całoroczny program edukacyjny „Syberiada Polaków”. Celem programu jest przybliżenie uczniom oraz społeczności lokalnej Iwonicza historii osób zesłanych w głąb Rosji. Interdyscyplinarna wiedza z różnych dziedzin nauki pozwoli kompleksowo poznać dramat Polaków przebywających na zesłaniu. Przykłady ich postaw obywatelskich oraz zachowań, ogrom poświęcenia jakie ponieśli, pozwolą młodym ludziom uświadomić sobie wartość patriotyzmu oraz cenę miłości do Ojczyzny.
 Program składający się z 11 działań obejmuje swym zasięgiem całość zagadnień związanych z problematyką zsyłek. Od historii wywózek na Syberię poprzez biologiczny aspekt przetrwania, literaturę sybiracką poprzez problematykę dnia codziennego. Niniejsze projekt otrzymał pozytywną rekomendację Pana Władysława Kuźmy, Prezesa Związku Sybiraków oddział w Krośnie.