Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej

 

 12 października w Zespole Szkół w Iwoniczu odbyły się powiatowe uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. Był to dla nas wyjątkowy dzień, ponieważ trójka naszych uczniów otrzymała stypendia Starosty Krośnieńskiego. Klaudia Rymarczyk, Michał Widz oraz Arkadiusz Żarnowski, za bardzo dobre wyniki w nauce, oraz godne reprezentowanie Szkoły na arenie międzynarodowej uhonorowani zostali tymi zaszczytnymi nagrodami. Wyróżnienie otrzymała również pani Małgorzata Wawro, nauczyciel przedmiotów gastronomicznych. W przypadku naszych Stypendystów, radość i duma jest tym większa, że są to pierwsi (ALE NIE OSTATNI !) uczniowie w historii nasz Szkoły nagrodzeni w ten sposób. Stypendia, w imieniu Pana Starosty Jana Juszczaka wręczyli wicestarosta Adolf Kasprzyk oraz przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Daniel Piwowar.

Więcej szczegółów: