Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Aktualności

N., przyjmij znamię daru Ducha Świętego …

 

 Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.
Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze. W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego.

Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki. Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego. Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.
23 maja na uroczystej Mszy św. o godz. 17.00, w kościele pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu, młodzi, „Boży Wojownicy” naszej szkoły przyjęli Sakrament Bierzmowania z rąk J.E. ks. bpa Stanisława Jamrozka.
Ks. Biskup w homilii wskazał młodzieży na osobę św. Pawła, który z zaciętego prześladowcy rodzącego się Kościoła stał się gorliwym Apostołem i świadkiem Zmartwychwstałego Chrystusa. Wszystkich obecnych przywitał proboszcz parafii ks. Kazimierz Giera -Dziekan dekanatu Rymanów. W uroczystości brali też udziałksięża z dekanatu,dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele naszej szkoły.
 W tym roku do bierzmowania przystąpiło 21 uczniów naszej szkoły. Bezpośrednie przygotowania trwały od początku roku szkolnego.Na zakończenie Ksiądz Biskup poświęcił krzyże, które młodzież otrzymała przed bierzmowaniem od ks. Sebastiana Muchy – katechety w Zespole Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP Iwonicz, oraz pamiątkowe obrazki.

Wychowawcy, ks. Sebastian Mucha