Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Aktualności

Wybory Samorządu Szkolnego

 Samorząd Szkolny w ubiegłym roku szkolnym działał bardzo aktywnie. Uczniowie zasiadający w Radzie Samorządu koordynowali wiele działań sprzyjających rozwojowi naszej szkoły. Pod opieką pań: Laury Gużkowskiej i Patrycji Józefowicz uczniowie przygotowali wiele akademii i imprez szkolnych, brali udział w akcjach wolontariackich, reprezentowali naszą szkołę podczas uroczystości pozaszkolnych, a także dbali o poszanowanie praw ucznia.
 26 września wybieraliśmy nowy Zarząd Samorządu Szkolnego. W wyniku głosowania wszystkich uczniów w szkole przewodniczącym Samorządu Szkolnego został Eryk Drozd, jego zastępcą – Patryk Nawrocki. Kolejne osoby z największą ilością głosów, to: Angelika Czereba i Paulina Jagiełło.
Mamy nadzieję, że Zarząd Samorządu Szkolnego będzie godnie reprezentował wszystkich uczniów w szkole. W nowym roku szkolnym życzymy owocnej, twórczej pracy.