Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Aktualności

Nasza szkoła – szkołą wolną od dopalaczy

 Chcąc pokazać, że problem dopalaczy nie jest nam obojętny w ubiegłym roku szkolnym wzięliśmy udział w konkursie „Szkoła wolna od dopalaczy”. Realizując zadania konkursowe chcieliśmy uświadomić młodzież o zagrożeniach, jakie niosą za sobą te niebezpieczne substancje.
 W okresie od 16 listopada 2015 r. do 31 maja 2016 r. wykonywaliśmy zadania przewidziane regulaminem konkursu. Rozpoczynając udział w konkursie „Szkoła wolna od dopalaczy”, zaproponowano uczniom, aby przygotowali prace związane z tematem. Wykorzystując lekcje wychowawcze, nauczyciele zachęcali uczniów do wykonania pracy zbiorowej. Każdorazowo podkreślano znaczenie problemu, ważność rozpowszechniania informacji na temat dopalaczy, uświadamiania o zagrożeniach płynących z zażywania tych niebezpiecznych substancji. W naszej szkole młodzież aktywnie podejmuje tego typu zadania, więc i w tym przypadku wykonano ciekawe prace, które potem zaprezentowano na forum szkoły. 

 Na początku roku szkolnego uczniowie klasy zawodowej nakręcili film – Antyreklamę dopalaczy. Film ten został przedstawiony uczniom i nauczycielom podczas Szkolnego Quizu wiedzy o uzależnieniach i zdrowym żywieniu: „Żyj zdrowo – trzymaj formę”. Odbyło się spotkanie z psychologiem, policjantem, pielęgniarką, ratownikiem medycznym oraz osobą wychodzącą z nałogu. 

Wychowawcy przeprowadzili w swoich klasach zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnienia od dopalaczy.
 Zorganizowaliśmy Szkolny Dzień Wiedzy o Dopalaczach pod hasłem: „Im więcej wiesz, tym łatwiej się bronisz”. W akcji uczestniczyli wszyscy uczniowie klas obecni w tym dniu w szkole.
 Uczniowie działający w kółku redaktorskim przygotowali ulotkę zawierającą podstawowe informacje dotyczące dopalaczy, którą rozdawali w tym dniu innym uczniom. W szkole rozwieszone zostały plakaty informujące o wydarzeniu.
 Młodzież wysłuchała także prelekcji przygotowanej przez pedagoga szkolnego oraz nauczyciela wiedzy o społeczeństwie.
Uczniowie naszej szkoły w ramach konkursu wzięli także udział w akcji – „Pakt przeciwko dopalaczom”, której celem było zebranie jak największej liczby podpisów osób, dla których problem z dopalaczami nie jest obojętny i stanowczo sprzeciwiają się ich rozprowadzaniu.
 Konkurs został wysoko oceniony przez uczniów i nauczycieli w naszej szkole. Zadania określone w regulaminie motywowały do działania, a tym samym młodzież uzyskiwała szereg informacji dotyczących dopalaczy. Konkurs dał możliwość zaplanowania poszczególnych działań, był wskaźnikiem do realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. Poprzez zabawę uczniowie zdobywali wiedzę, a ukazanie pełnego obrazu skutków przyjmowania dopalaczy, niewątpliwie zmusiło do refleksji.
Nagrodą był Certyfikat Szkoły Wolnej od Dopalaczy, otrzymany przez Studium Prawa Europejskiego, który był zwieńczeniem naszej pracy i pełnego zaangażowania w projekt.