Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Aktualności

SZKOLNY DZIEŃ WIEDZY O DOPALACZACH - „Im więcej wiesz, tym łatwiej się bronisz”

 

 W dniu 21 marca 2016 r. zorganizowaliśmy Szkolny Dzień Wiedzy o Dopalaczach pod hasłem: „Im więcej wiesz, tym łatwiej się bronisz”.
 Naszym celem było uświadomienie młodzieży o zagrożeniach, jakie niosą za sobą dopalacze. Chcieliśmy, aby wszyscy uczniowie zwrócili uwagę na problem i każdy chociaż w najmniejszym stopniu uzyskał informacje dotyczące skutków zażywania dopalaczy.
 Uczniowie działający w kółku redaktorskim przygotowali ulotkę zawierającą podstawowe informacje dotyczące dopalaczy, którą rozdawali w tym dniu innym uczniom. W szkole rozwieszone zostały plakaty informujące o wydarzeniu.

 Młodzież wysłuchała także prelekcji przygotowanej przez pedagoga szkolnego oraz nauczyciela wiedzy o społeczeństwie. Po spotkaniu uczniowie zadawali wiele pytań dotyczących uzależnień. Wielu z nich opowiedziało historie, z którymi zetknęli się w swoim życiu. Były to sytuacje związane z braniem dopalaczy przez ich koleżanki, kolegów. Wszystkie one kończyły się tragicznie. 
Historie te wzbudziły wiele emocji, były niewątpliwie ostrzeżeniem dla innych, decydujących się sięgać po środki psychoaktywne.