Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Aktualności

Spotkanie uczniów z pielęgniarką

 

 Najważniejszą wartością w życiu człowieka jest dobre zdrowie. Nic go nie zastąpi i bez niego nawet największe dobra nie będą stanowiły dla nas radości, nie osiągniemy szczęścia. O tym przede wszystkim pani pielęgniarka, Sylwia Zapała z Przychodni Zdrowia w Iwoniczu chciała przypomnieć uczniom podczas spotkania w dniu 16 maja 2016r.
 Pani pielęgniarka poruszyła ważne kwestie dotyczące zdrowego stylu życia, przedstawiła piramidę odżywiania oraz wskazała, jak ważną rolę w prawidłowym rozwoju młodego człowieka odgrywa ruch, wysiłek fizyczny.

Przedstawiła także skutki niewłaściwego odżywiania się, palenia papierosów, spożywania alkoholu, czy środków psychotropowych, w tym dopalaczy. Wymieniła szereg niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą korzystanie z dopalaczy.
 Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości uczniów dotyczącej nadużywania substancji psychoaktywnych, dopalaczy. Pani Sylwia zwróciła uwagę na to, że każdy powinien mieć ukształtowane poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Zachowania ryzykowne z całą pewnością nie będą służyć w utrzymaniu dobrego zdrowia.