Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Aktualności

Przygotowanie plakatów pod hasłem: „STOP DOPALACZOM!”

 

 Rozpoczynając udział w konkursie „Szkoła wolna od dopalaczy”, zaproponowano uczniom, aby przygotowali prace związane z tematem. Wykorzystując lekcje wychowawcze, nauczyciele zachęcali uczniów do wykonania pracy zbiorowej. Każdorazowo podkreślano znaczenie problemu, ważność rozpowszechniania informacji na temat dopalaczy, uświadamiania o zagrożeniach płynących z zażywania tych niebezpiecznych substancji. W naszej szkole młodzież aktywnie podejmuje tego typu zadania, więc i w tym przypadku wykonano ciekawe prace, które potem zaprezentowano na forum szkoły.
 Na początku roku szkolnego uczniowie klasy zawodowej nakręcili film – Antyreklamędopalaczy. Film ten został przedstawiony uczniom i nauczycielom podczas Szkolnego Quizu wiedzy o uzależnieniach i zdrowym żywieniu: „Żyj zdrowo – trzymaj formę”.