Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Aktualności

Spotkanie profilaktyczne z policjantem

 

11 maja 2016 r. gościliśmy w naszej szkole funkcjonariusza policji, pana Pawła Buczyńskiego. Spotkanie z młodzieżą, nauczycielami i wychowawcami dotyczyło profilaktyki spożywania dopalaczy i innych środków odurzających. Pan Paweł wyjaśnił młodzieży co to są dopalacze, dlaczego ich spożywanie jest tak bardzo szkodliwe, wskazał skutki i konsekwencje wynikające z ich przyjmowania.
Podczas prelekcji opowiadał także o swoich doświadczeniach związanych z zetknięciem się z osobami uzależnionymi. Przedstawił historie kilku młodych ludzi, uzależnionych od dopalaczy, z którymi miał kontakt podczas szkolenia w Ośrodku Odwykowym.

 Policjant zwrócił uwagę na to, że każdy młody człowiek ma wybór. Nie musi brać, żeby być atrakcyjnym, modnym, wręcz przeciwnie. W momencie sięgnięcia po dopalacze decydujemy się na gorsze życie, stratę przyjaciół, majątku. Historie opowiedzianych ludzi wzbudziły wśród uczniów wiele emocji, młodzież zadawała pytania, dopytywali o możliwość ich wyleczenia. 
Bardzo istotne okazały się informacje przekazane przez prelegenta dotyczące skutków prawnych posiadania narkotyków. Młodzież nie do końca zdawała sobie sprawę z tego, że za posiadanie czy rozprowadzanie dopalaczy mogą odpowiadać przed Sądem.