Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Aktualności

Spotkanie z ratownikiem medycznym

 

 13 kwietnia 2016r. gościliśmy w naszej szkole ratownika medycznego, pana Gabriela Goneta, który przeprowadził warsztaty dla uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie przyglądali się czynnościom wykonywanym przez ratownika, przedstawiającego schemat BLS. Następnie ochotnicy mogli samodzielnie wykonać resuscytację krążeniowo – oddechową na fantomie. Pan ratownik wytłumaczył uczniom na czym polega łańcuch przeżycia i uświadomił, jak ważne jest szybkie udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy. Uwrażliwił uczniów na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia.

 Uczniowie dowiedzieli się także jak udzielić pierwszej pomocy osobie chorującej na epilepsję w przypadku ataku oraz jak zachować się podczas zadławienia. Poznali sposób układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej (bezpiecznej). Ważne okazały się również wskazówki dotyczące rozmowy telefonicznej z dyspozytorem pogotowia ratunkowego.
 Na koniec pan Gabriel wygłosił pogadankę dotyczącą szkodliwości spożywania dopalaczy oraz przedstawił skutki ich brania. Udzielił także odpowiedzi na wiele pytań, które nurtowały młodzież. 

 Były to niezwykle ważne warsztaty, dostarczyły uczniom wiedzy, która w przyszłości może przyczyni się do uratowania czyjegoś życia.