Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Aktualności

Spotkanie profilaktyczne z psychologiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Krośnie

 

 Realizując jedno z zadań wymaganych w konkursie „Szkoła wolna od dopalaczy”, do którego przystąpiła nasza szkoła, postanowiliśmy zorganizować spotkanie dla uczniów Zespołu Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu z panią psycholog Zofią Ciemałą.
20 stycznia 2016r. uczniowie wysłuchali prelekcji na temat szkodliwości zażywania dopalaczy, które wbrew powszechnej opinii, nie stanowią łagodniejszej wersji narkotyków. Niezaprzeczalnie są one bardziej niebezpieczne dla zdrowia i życia, ponieważ ich skład chemiczny nie jest dokładnie znany, a jednocześnie zawiera substancje nie nadające się do spożycia.

Podczas spotkania wywiązała się dyskusja, w której uczniowie szczerze opowiadali o swoich doświadczeniach związanych z zetknięciem się z dopalaczami. Każdorazowo wiązały się one z negatywnymi skutkami. Zmusiło to do refleksji, a także wysunięcia wniosku, że dopalacze nie są potrzebne młodemu człowiekowi do funkcjonowania. Ważne jest, aby każdy potrafił konstruktywnie i odpowiedzialnie podejmować decyzję o własnym życiu, bez ulegania negatywnym wpływom.