Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Aktualności

Konkurs gastronomiczny „Ziemniak królem na talerzu”

   W dniu 25.11.2015 w naszej szkole odbył się klasowy konkurs gastronomiczny pt. „Ziemniak królem na talerzu”. Udział w konkursie wzięli uczniowie I klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz: Angelika Czereba, Paweł Dżoń, Wioletta Sobolak. Celem konkursu było umożliwienie młodzieży sprawdzenie poziomu opanowania wiadomości i umiejętności w danym zawodzie. Organizatorem konkursu była Małgorzata Wawro.

Konkurs składał się części praktycznej, którego zadaniem było przygotowanie dwóch porcji placków ziemniaczanych i surówki z marchewki i jabłka.
Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

  • Pan Krzysztof Buczek – dyrektor szkoły – przewodniczący komisji,
  • Pani Małgorzata Wawro – nauczyciel przedmiotów gastronomicznych – organizator konkursu,
  • Pani Agnieszka Budzyńska – nauczyciel historii – członek komisji.

 Ocenie podlegała kreatywność, organizacja i higiena pracy, smak i aromat potraw, sposób podania, dekoracja oraz prezentacja potrawy. W konkursie I miejsce zajął Paweł Dżoń, na II miejscu ex aequo Angelika Czereba i Wioletta Sobolak .
Nagrody dla uczniów zostały ufundowane przez: Hutę Szkła Artystycznego „SABINA” Sp. z o.o. ul. Dworska 29, 38-480 Rymanów, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wenta” Sp. z o.o. ul. M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak, P.P.U.H. „BOG-MAR” ul. Mitkowskiego 8, 38-480 Rymanów, oraz panie: Małgorzatę Wawro i Agnieszkę Budzyńską.
Uczestnikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów kulinarnych.