Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Aktualności

Szkolny konkurs matematyczny „Jeden z dziesięciu”

 Dnia 7 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół przy OSiW OHP w Iwoniczu odbył się klasowy konkurs matematyczny. Organizatorką matematycznych potyczek dla gimnazjalistów była nauczycielka matematyki Ewa Wszołek. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów,  motywowanie ich do nauki oraz uczenie zdrowej rywalizacji.

  W konkursie wzięło udział 10 uczniów z klasy I gimnazjum. Turniej składał się z dwóch etapów: pierwsza część była pisemna i trwała 45 minut, uczniowie w tym czasie zmagali się z  zadaniami zamkniętymi i  otwartymi. Do drugiego etapu weszło 7 uczniów, którzy najlepiej poradzili sobie z częścią pisemną. Druga część konkursu miała formę teleturnieju „1 z 10” – na początku pytania skierowane były do wszystkich, następnie uczestnicy sami wyznaczali osoby do odpowiedzi. Rywalizacja przebiegała w przyjemnej atmosferze.

Wyniki konkursu:

  • 1 miejsce Mikołaj Jarosik
  • 2 miejsce Urszula Leń
  • 3 miejsce Kamil Kwaśny

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc drobne nagrody rzeczowe.