Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Aktualności

Konferencja profilaktyczna - rak piersi i szyjki macicy

   7 października 2015 w Zespole Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu odbyła się konferencja z cyklu: „Życie mam tylko jedno”, realizowana w ramach Planu Edukacji Zdrowotnej prowadzonej przez Powiat Krośnieński w latach 2015 – 2016. Program ów, dotyczy min. profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi oraz raka szyjki macicy.
Tegoroczne spotkanie, zainicjowane przez panią pedagog z ZS przy OSiW OHP w Iwoniczu Barbarę Pelczar przy współudziale pani pedagog Doroty Nakoniecznej – Jamróg zgromadziło przedstawicielki wszystkich szkół średnich dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Krośnie.

Opiekę nad konferencją objęli Pani Aldona Żywiec – kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu oraz dyrektor Zespołu Szkół przy OSiW OHP Pan Krzysztof Buczek.
Pan dyrektor Krzysztof Buczek, jako współgospodarz spotkania, przywitał wszystkie zgromadzone Panie i oficjalnie otworzył konferencję, przekazując głos zaproszonym prelegentką, którymi były: pani Agnieszka Okuła, lekarz medycyny (onkolog), oraz Emilia Petralska reprezentująca Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie. Lekarki przybliżyły słuchaczkom problematykę najczęściej występujących nowotworów. Przekonywały o tym, jak wielką rolę w procesie leczenia odgrywa skuteczna profilaktyka. W przypadku raka piersi szczególnie ważna jest szybkość jego wykrycia. Im wcześniej nowotwór zostanie wykryty, tym większa jest szansa na jego pełne wyleczenie. W związku z tym, uwrażliwiły dziewczęta na samobadanie oraz wczesną diagnostykę, tak ważną w procesie dbania o zdrowie.
W spotkaniu, wraz z uczennicami, brały udział panie pedagog: Marta Dragan z ZS w Iwoniczu, Barbara Ślączka i Magdalena Szmyd z ZSGH w Iwoniczu, Agnieszka Szajna i Małgorzata Dura z ZSZ i LO w Jedliczu oraz Dorota Wais i Aneta Więch z OHP Krosno.