Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Aktualności

Profilaktyka raka

    Dnia 4 listopada 2014 r. po raz kolejny uczennice naszej szkoły gościły w ZSG–H w Iwoniczu Zdroju. Uczestniczyły w spotkaniu poświęconym profilaktyce zdrowotnej. Program prowadziły: dr Karolina Syrek - Kaplita z Podkarpackiego Centrum Onkologii w Rzeszowie, natomiast Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyczny Raka Szyjki Macicy i Raka Piersi reprezentowała pani Emilia Obarzanek.
 Prelegentki przybliżyły słuchaczkom problematykę dotyczącą najczęściej występujących nowotworów. Nie tylko poszerzyły wiedzę młodych kobiet na temat raka piersi i raka szyjki macicy, ale także przekazały wskazówki dotyczące praktycznych umiejętności  w zakresie samobadania piersi.

  Spotkanie zakończyło się konkursem, sprawdzającym wiedzę uczestniczek. Każda z nich została także wyposażona w materiały edukacyjno – informacyjne.

Barbara Pelczar