Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Aktualności

Uczniowie naszej szkoły czczą pamięć o Żołnierzach Wyklętych

  Młodzież naszej szkoły, już po raz czwarty, wzięła czynny udział w Obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, organizowanych przez nauczycieli oraz dyrekcję z Zespołu Szkół przy OSiW OHP w Iwoniczu, których finał miał miejsce 27 marca 2014 roku. Ich celem jest kształtowanie, pobudzanie postaw patriotycznych, przywrócenie i kultywowanie pamięci o żołnierzach niezłomnych, którzy jako pierwsi stawiali opór sowietyzacji i podporządkowaniu Polski przez ZSRR.

  Od 1 marca, czyli dnia państwowego święta, młodzież zbierała informacje o bohaterach antykomunistycznego niepodległościowego podziemia, przygotowywała prace plastyczne na konkurs, opracowywała pokazy multimedialne ukazujące sylwetki, działalność i ideały żołnierzy, brała udział w maratonie filmowo-dyskusyjnym, poprzedzonym wprowadzeniem historycznym, pokazie klipów muzycznych na ich temat, zapoznawała się z wystawami przygotowanymi w szkole.
  Częścią obchodów było spotkanie edukacyjne, w którym uczestniczyli historycy - przedstawiciel IPN Pan Bogdan Kleszczyński, który wystąpił z wykładem pt.” Żołnierze Wyklęci” oraz poseł na Sejm Pan Piotr Babinetz, który przybliżył sylwetki bohaterów ziemi krośnieńskiej. Młodzież słuchała z zaciekawieniem o przyczynach walki tych bohaterów z komunizmem, ich działalności od 1944 aż do 1964 roku, o metodach stosowanych przez władze komunistyczne, które zwalczały żołnierzy podziemia, o tym dlaczego byli „wyklęci” przez władze PRL, o potrzebie kultywowania pamięci o tych, dla których honor i miłość do ojczyzny były cenniejsze niż własne życie. 
  Następnie odbył się finał konkursu plastycznego pt. „Żołnierze Wyklęci”, w którym jury złożone z zaproszonych gości oraz Pana Dyrektora wyłoniło najciekawsze prace uczniów szkoły. Pierwsze miejsce zdobyli: Marcin Kucharski i Paweł Pasierbowicz z kl. III Gimnazjum. Drugie miejsce zajęły - Justyna Kruszyńska i Katarzyna Markowicz z I klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Miejsce trzecie przypadło Maciejowi Malarczykowi z I klasy Gimnazjum. Wyróżniono także prace: Klaudii Buczek i Klaudii Żebrackiej z klasy III Gimnazjum oraz Mateusza Biesiadeckiego i Konrada Ryniaka z klasy I Gimnazjum. Wśród symbolicznych nagród znalazł się kalendarz ufundowany przez Pana posła Babinetza pt. „ Krośnieńscy Legioniści” ukazujący ich sylwetki i losy.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy! Wasz trud zostanie doceniony przez nauczycieli :) 
  Mamy nadzieję, że dzięki tym obchodom, nasi wychowankowie docenią wolność, w której przyszło im żyć, że przyczynią się do wskrzeszenia pamięci o tych, którzy za nią ginęli, że wykształcą w sobie poczucie patriotyzmu i dumy z pokoleń Polaków, skłonią ich do refleksji na temat przywiązania do tradycji, uczynią ich odpowiedzialnymi i świadomymi obywatelami naszego państwa.