Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Aktualności

"Drogowskazy" w naszej szkole

 

 Uczniowie klasy I ZSZ w naszej szkole uczestniczyli w programie profilaktycznym pt. „Drogowskazy”. Program ten powstał z inicjatywy wicestarosty Andrzeja Guzika i przeznaczony jest do realizacji w szkołach ponadgimnazjalnych Starostwa Powiatowego.
 Program ten uczy młodzież zdrowego i mądrego stylu życia w oparciu o spójny system wartości. Wyposaża ją w najważniejsze umiejętności intra i interpersonalne. Weryfikuje lansowany przez media styl życia. Dla rodziców opracowano „Niezbędnik rodzica” zawierający adresy i numery telefonów instytucji, w których można uzyskać pomoc w zakresie: pomocy psychologicznej, medycznej, prawnej itp.

 

 Realizację programu rozpoczęto w naszej szkole 17 lutego 2014 roku. Przeprowadzono 3 dwugodzinne bloki tematyczne. Pierwszy blok poświęcony był problematyce emocji jako gwarancji dobrego życia. Drugi uczył radzenia sobie ze współczesnymi zagrożeniami behawioralnymi – takimi jak Internet, gry komputerowe, itp. Trzeci poświęcony był umiejętnościom przydatnym przy budowaniu związku takim jak zaufanie i szacunek - „Czy mamy w sobie ABS, czyli sztuka dawania i przyjmowania”.

 Młodzież w naszej szkole bardzo aktywnie uczestniczyła w zajęciach, które zostały przeprowadzone w ciekawej formie i z zastosowaniem różnorodnych metod pracy.

Zajęcia przeprowadziły panie: Halina Józefczyk – Habrat oraz Ada Barańska, za co serdecznie dziękujemy :)

 

Wiek dojrzewania to okres,
kiedy nie wierzy się w cudzy rozum,
a nie ma jeszcze własnego.
- Z. Becher