Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Aktualności

III MIEJSCE W FINALE WOJEWÓDZKIM KONKURSU WIEDZY INFORMATYCZNEJ

 

 W siedzibie Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP w dniu 4 marca odbył się Konkurs Wiedzy Informatycznej, będący lokalnym etapem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej orgaznizowanym przez Komendę Główną OHP wraz z Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie.

 Uczeń naszej szkoły Piotr Bieniek wywalczył III miejsce przygotowując prezentację pn. „Zagrożenia w sieci”.

 Na wojewódzki etap konkursu zgłosiło się 22 uczestników. Ich zadaniem było przygotowanie pracy wykonanej w technologii informatycznej, obejmującej swoim zakresem: tworzenie stron internetowych, grafikę komputerową, obróbkę filmów, tworzenie baz danych, programowanie, jak również inne techniki.

 

  Komisja konkursowa wybrała 4 uczestników, którzy przysłali najlepsze prace i zaprosiła ich do napisania testu sprawdzającego wiedzę z zakresu ECDL. Wybór najlepszej pracy był sumą punktów zdobytych podczas testu i obrony ww. pracy informatycznej.


źródło: http://www.podkarpacka.ohp.pl/