Aktualności

Program "Aktywna tablica" - nowy sprzęt komputerowy w naszej szkole

  Sprzęt został zakupiony w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 Program „Aktywna tablica”. Zakup sprzętu komputerowego ułatwi uczniom i nauczycielom realizację kształcenia z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość w tych trudnych czasach.
W ramach Programu „Aktywna tablica” zakupiono:

  • laptopy – 2 szt.
  • tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym – 2 szt.
  • głośniki – 2 szt. 

Tablica interaktywna

- Koordynator