Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Aktualności

Nowe komputery z programu „Zdalna Szkoła”


 Powiat Krośnieński złożył wniosek w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - dofinansowanie zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację lekcji w trybie zdalnym.

 Dzięki uzyskanej dotacji w wysokości 80 tys. zł, samorząd Powiatu zakupił 32 nowe laptopy z niezbędnym oprogramowaniem dla szkół ponadpodstawowych prowadzonych i dotowanych przez Powiat Krośnieński.  

 18 maja 2020r. w Powiecie Krośnieńskim przekazano 2 laptopy dla naszej szkoły. Dyrektor Leszek Müller z rąk starosty krośnieńskiego Jana Pelczara i wicestarosty Andrzeja Guzika odebrała sprzęt, który zostanie przekazany mającym problemy z e-komunikacją uczniom i nauczycielom. W przekazaniu nowego sprzętu uczestniczyły również dyrektor - etatowy członek Zarządu  Powiatu Monika Subik oraz dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Krośnieńskiego Renata Piękoś.