Zespół Szkół przy OSIW

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Aktualności

RUCH TO ZROWIE!

 W ramach zadań konkursu: „Na sportowo jest zdrowo”, w którym w bieżącym roku szkolnym bierzemy udział, w miesiącu marcu odbył się konkurs plastyczny. Zadaniem uczniów było przygotowanie plakatu oraz hasła promującego uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego. Kilkoro uczniów z naszej szkoły podjęło wyzwanie i złożyło swoje prace konkursowe. Spośród licznych prac wybrano te najciekawsze, najrzetelniej obrazujące podany temat.
 Jury w składzie: Pan Dyrektor, Krzysztof Buczek, Pani pedagog Barbara Pelczar oraz Pani Ewa Wszołek wyłoniło trzech zwycięzców, zajmujących kolejno pierwsze, drugie i trzecie miejsce: I miejsce – Mikołaj Jarosik, II miejsce – Marcin Sip, III miejsce – Marek Janusz. 

 Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, jednocześnie cieszymy się, że propagowanie ruchu, zdrowego stylu życia jest również ważne dla naszej młodzieży.