Zespół Szkół przy OSIW

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Aktualności

Tuż za podium w konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy”

 W dniu 1 marca 2018r. odbył się w Rzeszowie Wojewódzki (Regionalny) konkurs: ,,Poznaj swoje Prawa w Pracy” dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych.
 Organizatorem konkursu była Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy), a jego celem jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.
Do rywalizacji stanęło 63 uczestników z 32 szkół. Naszą szkołę reprezentowali Krystian Bołaz uczeń II klasy ZSZ i Szymon Bielecki uczeń III klasy ZSZ.

Zadaniem konkursowym dla uczestników etapu regionalnego było udzielenie odpowiedzi na pytania z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów bhp. Test wiedzy składał się z 35 pytań. Wysoki poziom wiedzy finalistów znacznie utrudnił zadanie komisji konkursowej - różnice w punktacji były minimalne!
Laureat I miejsca uzyskał 34 punkty natomiast uczniowie naszej szkoły otrzymali: Krystian 31 punktów, Szymon 30 punktów. 
Uczniów do konkursu przygotowywała mgr Małgorzata Wawro. Gratulujemy sukcesu!