Zespół Szkół przy OSIW

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Aktualności

Święto Niepodległości w naszej szkole

 Święto Niepodległości to najważniejsze polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę w 1918 roku, po 123 latach niewoli, niepodległego bytu.
 Dnia 14 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 Podczas uroczystości przypomniane zostały lata niewoli od czasu, kiedy Polska jako państwo przestała istnieć na mapie Europy, przez dzieje narodu w okresie zaborów aż do dnia, w którym nastąpiło wyzwolenie.

 Centralnym punktem uroczystości był ciekawy wykład połączony z prezentacją multimedialną przygotowaną przez pana dyrektora Krzysztofa Buczka, który przybliżył uczniom „drogi Polski do niepodległości”. Przekazywane treści były przeplatane pieśniami patriotycznymi w wykonaniu utalentowanych uczennic naszej szkoły. Przyczyniło się to zapewne do głębszego przeżywania całej uroczystości oraz pozwoliło zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.
 Coroczne obchody święta niepodległości są dla nas momentem refleksji nad tym, co jako naród osiągnęliśmy w trakcie naszych burzliwych losów. Nie wolno nam o tym zapominać. Historia to nasze korzenie i nasza tradycja. Bez znajomości przeszłości nie moglibyśmy budować przyszłości.
 Program artystyczny przygotowany został przez uczniów naszej szkoły, przy współudziale Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami.