Zespół Szkół przy OSIW

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Aktualności

Konferencja profilaktyczna

 W dniu 21 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyła się konferencja profilaktyczna poświęcona problematyce raka piersi i szyjki macicy pod hasłem: „Nie bądź taka – wyprzedź raka”.
 Zaproszona prelegentka, położna, pani mgr Aneta Kita przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące raka piersi. Opisała objawy choroby oraz metody leczenia. W swoim wystąpieniu skupiła się przede wszystkim na profilaktyce. Uświadamiała o tym, jak wielkie znaczenie dla efektywnego leczenia ma wczesne wykrycie guzka. Zwróciła uwagę na konieczność samobadania piersi przez kobiety. Dziewczęta miały możliwość wykrycia guzków na makietach piersi.

 W drugiej części spotkania pani położna przedstawiła wiedzę dotyczącą wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) odpowiedzialnego w 99,7% za rozwój raka szyjki macicy oraz czynniki ryzyka rozwoju raka szyjki macicy i problemy związane z realizacją programu profilaktycznego. Poruszona została problematyka profilaktyki pierwotnej – szczepień zapobiegających rozwojowi infekcji wirusem HPV. Zaakcentowała ważną rolę czynnika psychologicznego w dotarciu, w ramach edukacji zdrowotnej, do kobiet, aby systematycznie poddawać się badaniom profilaktycznym.
 Spotkanie zakończyło się mini quizem, w którym uczestniczki odpowiadały na pytania zadawane przez prelegentkę, utrwalając w ten sposób zebrane informacje. Wyróżnione uczennice otrzymały nagrody ufundowane przez panią Anetę Kitę. 
Na koniec każda uczestniczka otrzymała ulotki, foldery informacyjne oraz jabłko – akcent zdrowego stylu życia. 
 W konferencji uczestniczyły uczennice z zaprzyjaźnionych Szkół Ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół w Iwoniczu wraz z panią pedagog Martą Dragan, Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu z panią pedagog Agnieszką Szajną oraz uczennice Zespołu Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu,a także panie pracujące w Ośrodku Szkolenia i Wychowania. 
 Konferencja została zorganizowana przez panie pedagog: Barbarę Pelczar i Monikę Oględzińską. 
 Składamy serdeczne podziękowania dla pani Anety Kity za pomoc w realizacji przedsięwzięcia.