Zespół Szkół przy OSIW

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu

Aktualności

„Witaj Majowa Jutrzenko…”

 Słowami tej patriotycznej pieśni rozpoczął się 25 kwietnia uroczysty apel z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno- muzyczny, który przybliżył wszystkim zebranym czasy, w których powstawała Konstytucja. Dokument ten stał się symbolem tradycji niepodległościowych państwa polskiego. Oprócz tekstów historycznych, można było usłyszeć wiersze o tematyce patriotycznej i pieśni z prezentacją w tle.
 Po wystąpieniu uczniów głos zabrał Pan Dyrektor Krzysztof Buczek, który apelował do młodego pokolenia, aby nie zapominali o swoich korzeniach i o tych wszystkich, którzy walczyli o niepodległą Polskę.

 W akademii wzięli udział uczniowie: Sylwia Widz, Klaudia Kozdroń i Maksymilian Węklar przygotowani przez Panią Patrycję Józefowicz, Pana Tomasza Praisnara i Pana Tomasza Józefowicza.