Aktualności

„Wiosna wokół nas”

 21 marca 2017 roku w Zespole Szkół przy OSiW OHP odbyło się rozstrzygniecie konkursu plastyczno-biologicznego pt. „Wiosna wokół nas”. Uczniowie biorący udział w konkursie mieli za zadanie przedstawić w dowolnej formie plastycznej wiosnę widzianą swoimi oczyma. Na wykonanie prac były przeznaczone 2 tygodnie, a jego rozstrzygnięcie i wręczenie nagród przypadło na pierwszy dzień wiosny.
 Pierwsze miejsce otrzymał Mateusz Michalczyk z kl. III B, drugie zajął Wojciech Urban z kl. III B, trzecie miejsce zajęła Sara Chłap z kl. II A. Jury miało trudne zadanie, gdyż wszystkie prace były bardzo piękne i uczniowie włożyli w nie dużo serca i pracy. Nad przebiegiem konkursu czuwały pani Patrycja Józefowicz i pani Barbara Pelczar.