Aktualności

MINI PIKNIK NAUKOWY W ZS PRZY OSIW OHP W IWONICZU

 5 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbył się Mini Piknik Naukowy prowadzony przez grupę studentów w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - wolontariat studencki”. Istotą programu jest realizacja oryginalnych projektów edukacyjnych w szkołach. Dwunastu wolontariuszy realizowało projekt edukacyjny pt.: „Nauki ścisłe są fascynujące”.
 Uczniowie klas I – III gimnazjum oraz I - III ZSZ z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach z fizyki, robotyki i kryminalistyki. Mogli również pogłębić swoje wiadomości teoretyczne, a także umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia odbywały się w czterech małych grupach, więc ich uczestnicy mogli wiele się dowiedzieć.

 W trakcie zajęć z fizyki uczniowie oglądali efektowne pokazy, a także sami wykonywali doświadczenia z elektrostatyki (generator van de Graffa, kule plazmowe, elektroskopy), magnetyzmu (działko Gaussa), hydrostatyki (chmura w butelce), mechaniki (latająca piłka, lampion) oraz elektroniki (głośnik ze stopką wibracyjną, głośnik plazmowy). W ten sposób odkrywali, że fizyka jest wszędzie wokół nas i pozwala poznawać tajniki zachowań, czynności i zjawisk zachodzących w naszym środowisku i życiu.
 Podczas zajęć z robotyki uczniowie uczyli się sterować robotami, a także mogli wziąć udział w zawodach w przebijaniu balonu przymocowanego do robotów.
 Na zajęciach z kryminalistyki uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak wygląda proszek daktyloskopijny. Mogli przyjrzeć się własnym odciskom palców, które zostały wykonane tuszem na kartach eliminacyjnych, służących służbom mundurowym do porównania odbitek linii papilarnych znalezionych na miejscu zdarzenia z odbitkami osób podejrzanych. Zajęcia miały na celu rozbudzić wyobraźnię uczestników, wprowadzić w tajemniczy świat kryminalistyki oraz rozwinąć zdolności logicznego myślenia i rozwiązywania zagadek.
 Dużym zainteresowaniem cieszyły się również ćwiczenia z pierwszej pomocy. Uczniowie uczyli się nieść pomoc osobom w stanie nagłego zagrożenia oraz nabywali lub poszerzali swoją wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 Zajęcia ze studentami były niezwykle interesujące. W trakcie spotkań uczniowie bardzo dużo się nauczyli, szczególnie dzięki temu, że sposób prowadzenia zajęć przez studentów wyzwalał wśród uczniów naturalną ciekawość, cały czas coś się działo i nie było czasu na nudę. Nauce towarzyszył entuzjazm i spore emocje, co z pewnością sprawiło, że zdobyta wiedza zapadnie wszystkim głęboko w pamięć. Roześmiane i zainteresowane twarze uczestników zajęć były najlepszą nagrodą dla studentów za wysiłek i czas poświęcony swoim młodszym kolegom. Studenci byli pełni podziwu dla wsłuchanych i bardzo zaangażowanych „młodych badaczy”. Mieli świadomość, że udało im się zainteresować swoich podopiecznych proponowanymi działaniami oraz ciekawymi zagadnieniami, co nie zawsze jest łatwym zadaniem. Uczniowie z niecierpliwością czekają na kolejne takie spotkania. Organizator: Ewa Wszołek