Aktualności

Budowa makiety domu

 

 Uczniowie klas zawodowych w ramach zajęć praktycznych przygotowują makietę domu. Makieta domu przedstawia w jakich warunkach żyli polscy zesłańcy na Syberii. Przez budowę makiety domu uczniowie dowiedzieli się o historii polskich zesłańców. Jak ludzie z całej Polski zesłani na tereny ZSRR musieli sami budować domy, ziemianki aby mogli przeżyć w bardzo ciężkich warunkach. Budynki powstawały z materiałów, które były powszechnie dostępne czyli drewno i kamienie. Zesłańcy do budowy domów używali prymitywnych narzędzi, siekier i pił ręcznych.