Zespół Szkół przy OSiW w Iwoniczu

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu