Zespół Szkół przy OSIW

Dobry wybór by połączyć naukę ze zdobyciem zawodu